LARAWAN NG LITRATO

Mga Larawan ng Pamamaraan ng Breast Augmentation para sa Edad 18 - 29 na Mga Pasyente

* Hindi ginagarantiyahan ang mga indibidwal na mga resulta at maaaring mag-iba mula sa bawat tao. Ang mga imahe ay maaaring maglaman ng mga modelo.