Pamamaraan sa Mga Tainga ng Balik sa tainga | Otoplasty Orange County | Corbin Plastic Surgery

Isang koleksyon ng bago at pagkatapos ng trabaho na ginagawa ng aming koponan sa mga pasyente na otoplasty.